WATERFRONT TOWER

Investor:SUN FRONTIER DANANG Co., Ltd
Location:Lot A1-1, hotel and serviced apartment Residental 2-9, Da Nang city
Quy mô:02 Basements; 29 Floors
Tổng diện tích sàn:45 893 m2
Nhiệm vụ:Verification