TƯ VẤN KHÁC

TÍN ANTƯ VẤN KHÁC

Tư Vấn Khác

Chúng tôi có thể giúp bạn trong nhiều công việc khác nhau thuộc ngành xây dựng.

Lập biện pháp thi công xây dựng công trình.

Lập dự án đầu tư, quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng.

Lập hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng.

Đánh gia sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.