TƯ VẤN THẨM TRA

TÍN ANTƯ VẤN THẨM TRA

Tư Vấn Thẩm Tra

Chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra công trình của mình được thiết kế an toàn, chất lượng cũng như tối ưu về kinh tế.

Thẩm tra hồ sơ thiết kế.

Thẩm tra hồ sơ dự toán.

Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.