CAO ỐC VĂN PHÒNG

Chủ đầu tư:Bà Nguyễn Thị Trúc
Địa điểm:229,231 đường Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng
Tổng diện tích sàn:3000m2
Quy mô:12 tâng + 1 tầng bán hầm