KHU NHÀ PHỐ PHƯƠNG TRANG

Chủ đầu tư:Ông NGUYỄN VIỆT TUYỀN
Địa điểm: Đường Nguyễn Sinh Sắc - Tp.Đà Nẵng
Nhiệm vụ:Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu