NHÀ GIẢNG DẠY THỂ CHẤT ĐA NĂNG

Chủ đầu tư:Trường Cao Đẳng KTKH Đà Nẵng
Địa điểm:Đường Nguyễn Lương Bằng - TP. Đà Nẵng
Nhiệm vụ:Đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình Xây dựng.