NHÀ MÁY CÔNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NGÀNH DỆT

Chủ đầu tư:Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam
Vị trí:Cụm công nghiệp Đại An, Thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam
Tổng diện tích sàn:Nhà xưởng 24.550m2; Nhà xe: 1.616,1m2; Các hạng mục khác: 1.664,39 m2
Nhiệm vụ:Tư vấn Thẩm tra