TRUNG TÂM ĐÀO TẠO FPT SOFTWARE ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư:Chi nhánh công ty TNHH Phần Mềm FPT tại Đà Nẵng
Địa điểm:KCN An Đồn, Tp Đà Nẵng
Nhiệm vụ:Tư Vấn Thiết Kế Kết Cấu