VĂN PHÒNG CAMÉLIA

Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH CANADA VIỆT NAM
Địa điểm:773 Ngô Quyền, TP Đà Nẵng
Nhiệm vụ:Tư vấn giám sát.